Διαβητική νευροπάθεια.Ορισμός-παθογένεια-διάγνωση-Διαφορική διάγνωση Γ#Π 09!! Γ#Π 05!! Γ#Π 15!!

Διαβητική νευροπάθεια.Ορισμός-παθογένεια-διάγνωση-Διαφορική διάγνωση

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ Νικόλαος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ν. Α. Λαϊκό Αθήνα
Καθηγητής ΕΚΠΑ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό