Διαβητική Επώδυνη  Νευροπάθεια

Διαβητική Επώδυνη  Νευροπάθεια

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος
Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,Παθολογκή Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γ Ν Παπανικολάου Θεσσαλονίκης