Διαβήτης Τύπου L.A.D.A. Προβληματισμοί στην κλινική πρακτική Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Διαβήτης Τύπου L.A.D.A. Προβληματισμοί στην κλινική πρακτική

ΓΟΥΓΟΥΡΕΛΑΣ Δημήτριος Ειδικός Γενικής Οικογενειακής ΙατρικήςΕπιμελητής ΕΣΥ - Κέντρου Υγείας Γκούρας Κορινθίας
Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Επιμελητής ΕΣΥ – Κέντρου Υγείας ΓκούραςΚορινθίας