Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: στρατηγικές προσέγγισης  Προσδιορισμός με το κλάσμα εξώθησης ή κατά ΝΗΥΑ?  

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: στρατηγικές προσέγγισης  Προσδιορισμός με το κλάσμα εξώθησης ή κατά ΝΗΥΑ? 

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία
Παθολόγος –Διαβητολόγος, MSc στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης