Διάγνωση και Θεραπεία Λεμφοιδήματος 

Διάγνωση και Θεραπεία Λεμφοιδήματος 

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ευάγγελος
Παθολόγος-Λεμφολόγος,MD, PhD, EFA/VM, MLD/CDT(P), Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘Η Σωτηρία’,Διευθυντής Κέντρου Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματος-Λεμφικών Παθήσεων Metropolitan Hospital Φάληρο