Δευτερογενής ίκτερος από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής με γωνιώδη αορτικό αυχένα 

Δευτερογενής ίκτερος από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής με γωνιώδη αορτικό αυχένα 

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μανώλης1, &ΤΙΓΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος,2 & ΣΑΡΑΤΖΗΣ Νικόλαος3
1.ειδικευόμενος,2 επιμελητής,3καθηγητήςΑγγειοχειρουργικό Τμήμα, Α’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Παπαγεωργίου