Δευτερογενές Τραυματικό Στρες σε επαγγελματίες υγείας & ψυχικής υγείας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19. Η συμβολή των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας Ψ#Α Σ#Σ Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

Η συμβολή των στρατηγικών αντιμετώπισης  του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας

Τσουβέλας Γιώργος1,2 Καλαϊτζάκη Αργυρούλα2,3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 3Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο