Δερματικά test: Πότε συστήνονται και πώς αξιολογούνται Δ#Α Γ#Π 15!! Γ#Π 11!! Γ#Π 25!!

Δερματικά test: Πότε συστήνονται και πώς αξιολογούνται

ΤΖΕΛΗ Κασσιανή
Στρατιωτικός Ιατρός,Αλλεργιολόγος Παίδων – Ενηλίκων, Επιμελήτρια Αλλεργιολογικού Τμήματος Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (N.N.A.)