Δερματικά εξανθήματα που μιμούνται ρευματικά νοσήματα Δ#Α Γ#Π 04!! Γ#Π 11!! Γ#Π 15!!

Δερματικά εξανθήματα που μιμούνται ρευματικά νοσήματα

ΠΑΤΣΑΤΣΗ Αικατερίνη MD MSc PhD Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματικών και Πομφολυγωδών Νόσων Β΄ Κλινική Δερματικών Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Ειδικό Ιατρείο Δερματικών Λεμφωμάτων Β’ Κλινική Δερματικών Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου