Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 24!!

Δεδομένα Εμφυτεύσεων και Ποσοστά Θνητότητας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Διαδερμικη Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (tavi) στην Ελλάδα

ΟΛΥΜΠΙΟΣ Χριστόφορος και τα μέλη της Επιτροπής βαλβίδων ΚΕ.Σ.Υ. (Χ. Ολύμπιος, Β. Βούδρης, Π. Δεδεηλίας, Α. Ζαχαρούλης, Γ. Κανακάκης, Γ. Κατσιμαγκλής, Β. Κόλλιας, Κ. Περρέας, Ε. Πισιμίσης, Α. Πίτσης, Κ. Τούτουζας),& Γ. Καραγιαννάκοσ, Μ. Γκάγκα
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Χριστόφορος και τα μέλη της Επιτροπής βαλβίδων ΚΕ.Σ.Υ