Δεδομένα για την υγρή βιοψία από το AACR 2022 Prostate, bladder, renal cell carcinoma  

Δεδομένα για την υγρή βιοψία από το AACR 2022 Prostate, bladder, renal cell carcinoma 

ΛΙΑΝΙΔΟΥ Ευη Evi S. Lianidou
PhD,Professor of Analytical Chemistry – Clinical Chemistry,Analysis of Circulating Tumor Cells Lab,Department of Chemistry,University of Athens , Greece