Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 24!!

Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Αργύριος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος Argyrios Tzamalis MD, PhD, MA, FEBO 2nd Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou General Hospital, Θεσσαλονίκη