ΓΟΠΝ. Επιλογή θεραπευτικής μεθόδου: Χειρουργική Χ#Ε Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

ΓΟΠΝ. Επιλογή θεραπευτικής μεθόδου: Χειρουργική

ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής,Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης