Γονιδιακές Θεραπείες : βασικές αρχές , επιτυχίες, προβληματισμοί 

Γονιδιακές Θεραπείες : βασικές αρχές , επιτυχίες, προβληματισμοί

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία,Evangelia Yannaki,
MD,Συνεργάτης Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Washington, Seattle, Διευθύντρια Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”,Θεσσαλονίκη