Γιατί η νηστεία μπορεί να είναι αποδεκτή στην οξεία φάση στη ΜΕΘ Ε#Α Δ#Δ Γ#Π 16!!

Γιατί η νηστεία μπορεί να είναι αποδεκτή στην οξεία φάση στη ΜΕΘ

ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ Δημήτριος MD PhD FCCP Πνευμονιολόγος –Εντατικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ ΜΕΘ Νοσοκομείο Γιαννιτσών
Πνευμονιολόγος –Εντατικολόγος Διευθυντής ΕΣΥΜΕΘ Νοσοκομείο Γιαννιτσών
Respirologist-Intensivist
Director of ICU
Critical Care Pulmonary and Sleep Medicine Services
Giannitsa General Hospital
Giannitsa Greece