ΓΕΝΕΤΙΚΗ – Κλασσικός και Μοριακός Καρυότυπος Γ#Π 21!!

ΓΕΝΕΤΙΚΗ – Κλασσικός και Μοριακός Καρυότυπος

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης BSc MSc ErCLG Γενετιστής EBMG Certified Διευθυντής “ACCESS TO GENOME - ATG Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης BSc MSc ErCLG ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ EBMG Certified ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ “ACCESS TO GENOME – ATG”