Γενετικά τεστ: ψευδώς αρνητικά – θετικά αποτελέσματα  

Γενετικά τεστ: ψευδώς αρνητικά – θετικά αποτελέσματα

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ Δρακούλης
PhD, ErCLG ,Διευθυντής Ερευνών ,Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος & Διευθυντής Τμήματος Γενετικής Συμβουλευτικής ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ