Γαστρικοί πολύποδες. Πώς θα τους διαχειριστώ Καρκινοειδή στομάχου Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Κ#Σ

Γαστρικοί πολύποδες. Πώς θα τους διαχειριστώ Καρκινοειδή στομάχου

ΔΑΝΔΑΚΗΣ Δημήτριος Γαστρεντερολόγος – Επεμβατικός Ενδοσκόπος Διευθυντής Α’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης ΙΑΣΩ Αθήνα
ΔΑΝΔΑΚΗΣ Δημήτριος Γαστρεντερολόγος – Επεμβατικός Ενδοσκόπος Διευθυντής Α Γαστρεντερολογικής Κλινικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης ΙΑΣΩ Αθήνα