Γαστρική Δυσπλασία και Πρώϊμος  Γαστρικός Καρκίνος  EMR ή ESD; 

Γαστρική Δυσπλασία και Πρώϊμος  Γαστρικός Καρκίνος  EMR ή ESD;

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Γεώργιος
Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος,Διευθυντής Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης,Mediterraneo Hospital, Αθήνα