Γήρανση και νευροεκφυλιστικά νοσήματα: Μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης

Γήρανση και νευροεκφυλιστικά νοσήματα: Μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Νεκτάριος
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης, Πρόεδρος Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας