Βρογχοσκοπική διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα Κ#Σ Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Βρογχοσκοπική διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

ΚΟΥΦΟΣ Νίκος MD PhD ΕCFMG Πνευμονολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Βρογχοσκόπησης και Επεμβατικής Πνευμονολογίας Μetropolitan Hospital Πειραιάς
ΚΟΥΦΟΣ Νικόλαος MD PhD ΕCFMG ΠνευμονολόγοςΕπιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Βρογχοσκόπησης και Επεμβατικής Πνευμονολογίας Μetropolitan Hospital Πειραιάς