Βρογχεκτασίες και Κυστική Ίνωση   

Βρογχεκτασίες και Κυστική Ίνωση

ΜΑΝΙΚΑ Κατερίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ΑΠΘ,Κέντρο Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων,Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ,ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»,Θεσσαλονίκη