Βραδυκαρδία – Διαφορική Διάγνωση Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Ν#Η

Βραδυκαρδία – Διαφορική Διάγνωση

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD, FESC, FACC ,Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Επιστ. Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας-Βηματοδότησης,Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γ. Παπανικολάου,Θεσσαλονίκη