ΒΙΟΨΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. Τεχνική-Περιστατικά Κ#Σ Γ#Π 03!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

ΒΙΟΨΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. Τεχνική-Περιστατικά

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Απόστολος
Επιμελητής Α΄ Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη