ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  Ενδείξεις και διαχείριση δειγμάτων ορχικού ιστού στο Ανδρολογικό Εργαστήριο 

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  Ενδείξεις και διαχείριση δειγμάτων ορχικού ιστού στο Ανδρολογικό Εργαστήριο

ΛΙΟΣΗ Μαρία
Κλινικός Εμβρυολόγος Institute of Life-IASO, Αθήνα