Βιοχημική υποτροπή καρκίνου προστάτη – Ποια η θεραπευτική προσέγγιση?  

Βιοχημική υποτροπή καρκίνου προστάτη – Ποια η θεραπευτική προσέγγιση?  

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Ελένη-Ισιδώρα
MD, MsC, PhD Παθολόγος-Ογκολόγος Επιμ Α’ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. Βόλου