Βιολογική ενσωμάτωση αυτομοσχευμάτων στην συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 26!! Γ#Π 20!!

Βιολογική ενσωμάτωση αυτομοσχευμάτων στην συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ευάγγελος Ορθοπαιδικός – ΧειρουργόςΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ευάγγελος Ορθοπαιδικός – ΧειρουργόςΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ