Βιοασφάλεια και Εκτίμηση Βιολογικών κινδύνων Γ#Π 10!!

Βιοασφάλεια και Εκτίμηση Βιολογικών κινδύνων

ΒΟΥΡΤΣΗΣ Διονύσης
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc ,IFBA PC: Biorisk Assessment, Biorisk Management,Biocontainment, Biosecurity, BScΓενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Βιοασφάλειας Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου EBSA Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Επικοινωνίας IFBA