Βελτίωση υπηρεσιών υγείας σε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γ#Π

Βελτίωση υπηρεσιών υγείας σε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΞΑΝΘΗΣ Ανδρέας Διδάκτωρ ΑΠΘ MSc Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠΘ MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΕΑΠ Διδασκων ΣΕΠ ΕΑΠ-Γηριατρικη Παθολόγος Δράμα
ΞΑΝΘΗΣ Ανδρέας Διδάκτωρ ΑΠΘ MSc Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠΘ MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΕΑΠ Διδασκων ΣΕΠ ΕΑΠ-Γηριατρικη Παθολόγος Δράμα