Βασικες αρχές για το  Ισοζύγιο ύδατος και νατρίου. Υπο- και υπερ-νατριαιμία

Βασικες αρχές για το  Ισοζύγιο ύδατος και νατρίου. Υπο- και υπερ-νατριαιμία

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος Διευθυντής Δημοκρίτειου Νεφρολογικού Κέντρου Κομοτηνής