Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής των Αντιμικροβιακών

Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής των Αντιμικροβιακών

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος
BPharm, MPH, PhD Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ,Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος, Συντονιστής Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης & Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) , ΓΝ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα