Βασικές αρχές για την Σημασία της οξεοβασικής ισορροπίας στη ζωή

Βασικές αρχές για την Σημασία της οξεοβασικής ισορροπίας στη ζωή

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος Διευθυντής Δημοκρίτειου Νεφρολογικού Κέντρου Κομοτηνής