Βαλβιδοπάθειες και αντιπηκτικά. Τι λένε τα δεδομένα καθημερινής πρακτικής Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

Βαλβιδοπάθειες και αντιπηκτικά. Τι λένε τα δεδομένα καθημερινής πρακτικής

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος Καρδιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών
Καρδιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών