Βαλβιδική νόσος και καρδιακή ανεπάρκεια: Ο ρόλος της μαγνητικής απεικόνισης στην αναγνώριση του αιτιατού  

Βαλβιδική νόσος και καρδιακή ανεπάρκεια: Ο ρόλος της μαγνητικής απεικόνισης στην αναγνώριση του αιτιατού  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Καρδιολόγος,Μονάδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (CT/MRI), Ευρωκλινική Αθηνών