Βακτηριακή πνευμονία από την κοινότητα σε ασθενείς με COVID-19 Γ#Π 01!! Γ#Π 13!!

Βακτηριακή πνευμονία από την κοινότητα σε ασθενείς με COVID-19

ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ Θωμας Παθολόγος-Εντατικολόγος-Λοιμωξιολόγος Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γ.Ν.Ν.Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ Θωμας Παθολόγος-Εντατικολόγος-Λοιμωξιολόγος Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Γ.Ν.Ν.Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα