Βέλτιστη Χρήση Του Αίματος: Η Διασφάλιση Της Ποιότητας Στη Μετάγγιση Του Αίματος  

Βέλτιστη Χρήση Του Αίματος: Η Διασφάλιση Της Ποιότητας Στη Μετάγγιση Του Αίματος

ΠΟΥΛΕΑ Αργυρώ
Νοσηλεύτρια Αιμοδοσίας ,Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας