Αυτόματος πνευμοθώρακας: Ένα αίτιο οξέος θωρακικού άλγους σε άτομα νεαρής ηλικίας  

Αυτόματος πνευμοθώρακας: Ένα αίτιο οξέος θωρακικού άλγους σε άτομα νεαρής ηλικίας

ΦΟΡΟΥΛΗΣ Χριστόφορος
Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων