Αυτοανοσία στο ΣΔ  και πέραν του     ΣΔτ1. Αφορά και το ΣΔτ2;      

Αυτοανοσία στο ΣΔ  και πέραν του     ΣΔτ1. Αφορά και το ΣΔτ2; 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ, Ελένη
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας Γ. Ν. Νίκαιας Πειραιά