Αυτοανοσία και Αυτοφλεγμονή από τη σκοπιά του παθολόγου.Καθημερινή κλινική πρακτική  

Αυτοανοσία και Αυτοφλεγμονή από τη σκοπιά του παθολόγου.Καθημερινή κλινική πρακτική  

ΒΟΣΒΟΤΕΚΑΣ Γεώργιος
Ρευματολόγος , Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος EUROMEDICA – Γενική Κλινική Θεσσακλονίκης