Αυτοάνοσες δερματικές αντιδράσεις με τη χρήση βιολογικών παραγόντων 

Αυτοάνοσες δερματικές αντιδράσεις με τη χρήση βιολογικών παραγόντων

ΔΡΟΣΟΣ Αλέξανδρος
Ομότυιμος Καθηγητης ,Ρευματολόγος, Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων