Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος Σε Ρευματικές Παθήσεις  Γ#Π 03!! Γ#Π 04!! Γ#Π 25!!

Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος Σε Ρευματικές Παθήσεις 

ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ιωάννης
Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα