ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΛΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  : η εμπειρία ενός Περιφερειακού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΛΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  : η εμπειρία ενός Περιφερειακού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος
Πλωτάρχης (ΥΙ) ΠΝ – Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας