Ασκληπιός. Μύθος και χειρουργική πολέμου κατά την αρχαιότητα

Ασκληπιός. Μύθος και χειρουργική πολέμου κατά την αρχαιότητα

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ Βασίλειος
Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα