ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΚΩΤΣΑ Καλλιόπη,
Αναπλ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας – Διαβητολογίας ,Ιατρική Σχολή ΑΠΘ,Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού,Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,Θεσσαλονίκη