Ασκηση στην εποχή της Πανδημίας.Οφέλη και Κίνδυνοι Exercise in the Coronavirus Era: Benefits-Risks in Health

 Ασκηση στην εποχή της Πανδημίας.Οφέλη και Κίνδυνοι Exercise in the Coronavirus Era: Benefits-Risks in Health

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αστέριος, Asterios Deligiannis,
Emeritus Professor of Sports Medicine Cardiologist .Θεσσαλονίκη