Ασθενείς με εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές καρδιάς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία   Patients with cardiac implantable electronic devices undergoing radiotherapy   

Ασθενείς με εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές καρδιάς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία   Patients with cardiac implantable electronic devices undergoing radiotherapy 

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκευος, Skevos Sideris,
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών