Ασθενής με Υπερταση και Περιφερική Αγγειοπάθεια 

Ασθενής με Υπερταση και Περιφερική Αγγειοπάθεια 

ΓΟΥΡΛΗΣ Δημήτριος
MD, EHS Παθολόγος,Υπερτασιολόγος ,Αθήνα