Ασθενής με πρόσφατη αγγειοπλαστική πρόκειται να υποβληθεί σε μέσης βαρύτητας χειρουργείο Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Ασθενής με πρόσφατη αγγειοπλαστική πρόκειται να υποβληθεί σε μέσης βαρύτητας χειρουργείο

ΤΡΙΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Επεμβατικός Καρδιολόγος-Διευθυντής, Αιμοδυναμικό τμήμα-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ νοσοκομείο,, Αθήνα.