Ασθενής με πολύ μεγάλο φορτίο ασυμπτωματικών εκτάκτων κοιλιακών συστολών Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ασθενής με πολύ μεγάλο φορτίο ασυμπτωματικών εκτάκτων κοιλιακών συστολών

ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ MD PhD FESC Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηρακλείου Κρήτη
MD PhD FESC Διευθυντής ΕΣΥ Διδάκτωρ πανεπιστημίου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου