Ασθενής με λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων και αναιμία Κ#Σ Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Ασθενής με λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων και αναιμία

ΤΣΟΛΑΣ Ευάγγελος Αιματολόγος Επικουρικός Ιατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σοφία Αιματολόγος Επιμ. Β’Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
ΤΣΟΛΑΣ Ευάγγελος Αιματολόγος Επικουρικός Ιατρός Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σοφία Αιματολόγος Επιμ. Β’Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων